Fotosceny – digitalizacja obrazów

Digitalizacja  obrazów

fotosceny

dokumentownie  i  reprodukcja

  Digitalizacja obrazów w celach reprodukcji, promocji oraz dokumentowania. Zapewnienie wierności kolorów, faktury i proporcji.

autor: Anita Dąbrowska

autor: Marzena Danisiewicz